Select Page

Josep Guix

Un alcalde per a tothom

Treballem per solucionar grans problemes de la nostra ciutat com l’habitatge, la seguretat viària i en general, per millorar el nivell de vida dels ciutadans. Volem viure a una ciutat amb més consciència mediambiental, més inclusiva i més tolerant. És hora de treballar amb seny, per Olot

Des del PSC d’Olot i la Garrotxa estem treballant en 10 punts que creiem que ajudaran a millorar la situació i la vida a la ciutat i comarca.

A més, volem saber l’opinió dels ciutadans i ciutadanes i treballar per resoldre els seus problemes.

Volem potencia l’Ajuntament al servei de tots i totes.

1. Dinamitzar l’economia i el comerç de la ciutat i comarca

Millorar la Formació Professional

Creació del centre de Dilvulgació dels Volcans (Espai Cràter)

Atraure turisme familiar i cultural per dinamitzar la ciutat i en especial el Barri Vell

2. Fer d’Olot una ciutat segura

Treballar I portar a terme propostes per reforçar la seguretat de tots els ciutadans

Augmentar la vigilància per millorar la manca de seguretat

3. Fomentar la pràctica de l’esport en tota la ciutat i apostar per un esport inclusiu

Millorar I adaptar les infraestructures als pavellons d’esport

Fer la piscina municipal coberta

Millorar els camps de futbol base I alters equipaments esportius

Apostar per un esport inclusiu

4. Promoure el projecte: Olot Ciutat Educadora

Eix principal del nostre govern

Accions educatives per a la prevenció de la violència en general I en particular la de gènere

Incrementar les inversions als centres educatius

Reactivar I millorar la oferta de la Escola Taller

5. Fer d’Olot una ciutat per a les persones

Millorar el funcionament dels serveis basics

 • Neteja I recollida de deixalles
 • Enllumenat
 • Xarxa d’aigua I de clavegueres
 • Jardins I espais verts

Fer que la Ciutat doni prioritat a les persones

 • Millorar voreres I fer plataformes únicas
 • Passos de vianants
 • Carrils bici
 • Zones d’aparcament gratuït aprop del centre, etc.

6. Construir una anella verda a l’entorn del riu Fluvià

Continuació de les reformes al voltant del riu al seu pas per Olot

Recuperació dels espais verds, de les rutes I de les edificacions de l’entorn

Fomentar la vida de cara al riu

Potenciar un Consorci del riu Fluvià

7. Rehabilitar i dinamitzar el Barri Vell

Creació del Campus de les Arts I els Ensenyaments a Can Sacrest com a nucli d’activitat pedagògica I cultural al centre de la Ciutat I que conecti el Barri Vell amb el barri de Sant Miquel. Aglutinará:

 • Escola d’Art
 • Escola d’Adults
 • Escola d’Expressió
 • Escola d’Idiomas
 • Segona biblioteca

8. Potenciar les polítiques d’habitatge

Millorar la situació en tota la Ciutat i concretament als barris de:

 • Sant Miquel
 • Sant Roc
 • Pequin
 • Barri Vell

Ampliació de l’oferta de pisos de protecció official i de lloguer social (fomentant la interculturalidad i la intergeneració)

Recuperació d’edificis en mal estat per destinar-los a aquests usos

9. Donar nous usos a l’edifici de l’antic Hospital d’Olot

Projecte intergeneracional:

 

 • Residencia per a gent gran
 • Residencia per a joves I estudiants
 • Zones communes per activitats intergeneracionals

10. Prioritzar la construcció de les infraestructures mancants a Olot

Variant d’Olot I Les Preses

Vial Sant Jordi

Entrades a la Ciutat:

 

 • Avinguda Santa Coloma
 • Rodona

Tens alguna proposta?, vols col·laborar?